Ewa Oberska

Ewa Oberska

Jestem psychoterapeutą i pedagogiem specjalnym. Ukończyłam czteroletnie całościowe szkolenie psychoterapii integratywnej w Warszawie, Kolegium Nauczycielskie na kierunku pedagogika specjalna oraz uzupełniające studia magisterskie na kierunku edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Od kilkunastu lat pracuję jako pedagog specjalny: w ośrodku dla niepełnosprawnych, przedszkolu integracyjnym, a obecnie w szkole podstawowej. Swoje doświadczenie i wiedzę poszerzam uczestnicząc w różnych szkoleniach i warsztatach. Pracuję pod stała superwizją.

Małgorzata Poręba

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Śląskim oraz 4letni kurs psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Od prawie 10 lat pracuję jako psycholog, psychoterapeuta w Centrum Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, prowadząc psychoterapię indywidualną, par i rodzin oraz udzielając wsparcia psychologicznego osobom starszym lub osobom w kryzysie. Prowadzę także warsztaty umiejętności psychospołecznych (ukończona Śląska Szkoła Trenerów „Gniazdo”) przeznaczone głównie dla pracowników Ośrodka.

Jestem pasjonatką wędrówek po górach, śpiewu i dobrej książki.

Małgorzata Poręba
Marzena Nowak-Kita

Marzena Nowak-Kita

Jestem psychoterapeutą PTP z ukończonym całościowym czteroletnim szkoleniem w Śląskiej Szkole Psychoterapii w Gliwicach, asystentem psychodramy w Psychodrama Association for Europe – po pierwszym stopniu szkolenia w psychodramie wg J. L. Moreno, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień (szkolenia ukończone w ramach Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii), absolwentką podyplomowych studiów z psychokorekcji zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży, członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz absolwentką studiów pedagogicznych.

W swojej pracy bazuję głównie na podejściu psychodynamicznym. Korzystam również z założeń psychoterapii systemowej i poznawczo-behawioralnej, a także z elementów psychodramy i monodramy.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam poprzez kilkunastoletnią praktykę zawodową, prowadząc psychoterapię indywidualną i grupową w Placówce Opieki Medycznej, współpracując z wieloma instytucjami takimi jak MOPS, sąd i poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Współtworzyłam i realizowałam liczne programy profilaktyczne w szkołach dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Przez kilka lat byłam wykładowcą na kursach i szkoleniach z zakresu psychoterapii uzależnień.

Zobacz więcej

Nieustannie podwyższam swoje kwalifikacje, uczestnicząc w konferencjach, warsztatach i kursach, gdyż zawód psychoterapeuty wymaga szerokiej wiedzy oraz stałego poszerzania własnej samoświadomości i umiejętności monitorowania procesów zachodzących w relacji terapeutycznej.

W swojej pracy kieruję się zapisami zawartymi w Kodeksie Etycznym Psychoterapeutów, a także poddaję ją regularnej superwizji.

Anna Pałka

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. W zawodzie psychologa pracuję od 2013 roku. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej, kierunek: psychologia, specjalność: psychologia stosowana. Jestem w trakcie pięcioletniego kursu psychoterapii: „Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin” pod kierownictwem naukowym prof. Bogdana de Barbaro. Swoje doświadczenie zdobywałam, pracując z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Bardzo lubię pracę z innymi ludźmi, a przede wszystkim towarzyszenie im w procesie zmian i rozwoju.

Anna Pałka

Magdalena Posz

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie certyfikacji. Ukończyłam studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Śląskim, obecnie szkolę się w Katowickim Instytucie Psychoterapii na Akredytowanym Kursie Psychoterapii w podejściu integracyjnym systemowo-ericksonowskim.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam, pracując w różnych sektorach w Polsce, m.in. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Katowicach, Środowiskowym Domu Samopomocy w Katowicach, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mysłowicach, w Wielkiej Brytanii w Państwowym Szpitalu Psychiatrycznym w Liverpoolu oraz w Stanach Zjednoczonych w Szkole dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Richmond.
Pracuję z nastolatkami, osobami dorosłymi oraz rodzinami. Oferuję wsparcie w sytuacji doświadczania kryzysu, przeżywania nadmiernego stresu, zaburzeń z zakresu zdrowia psychicznego.
Poradnictwo psychologiczne oraz psychoterapię prowadzę zarówno w języku polskim jak i angielskim.
Counselling and psychotherapy available in Polish and English

Magdalena Posz

Magdalena Pęcak

Jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym, członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
Moja praktyka zawodowa związana jest z terapią zaburzeń nastroju, lękowych, osobowości z zastosowaniem metod CBT jak również elementów Terapii Schematu oraz Terapii Akceptacji i Zaangażowania.
Często pracuję z osobami, które znalazły się w trudnej sytuacji, czują się samotne, smutne, odczuwają brak energii, doświadczyły straty, zmagają się z presją otoczenia, przewlekłym stresem w pracy lub nadmiernie obawiają się o zdrowie. Jeśli chcesz poprawić jakość relacji z bliskimi, stawić czoła trudnościom lub po prostu chcesz się rozwijać i lepiej poznać siebie

Oferuję trapię

  • w jednym z lepiej zbadanych podejść, którego skuteczność została udokumentowana badaniami klinicznymi
  • nastawioną na rozwiązywanie bieżących, konkretnych problemów; zmianę myślenia i zachowań, które często stoją na przeszkodzie w realizacji celów życiowych
  • krótkoterminową : może trwać od 4 tygodni do 6 miesięcy,
  • opartą na współpracy z terapeutą, który towarzyszy i wspiera w odkrywaniu przyczyn trudności i poszukiwaniu nowych rozwiązań.
Magdalena Pęcak

Paulina Kamińska

Jestem psychologiem. Zapewniam wsparcie psychologiczne:

  • rodzicom dzieci z trudnościami wychowawczymi, w zakresie trudności rozwojowych, doświadczających trudności ze względu na diagnozę autyzmu lub zespołu Aspergera;
  • dzieciom w zakresie trudności szkolnych, nadmiernej nieśmiałości, wycofania, trudności emocjonalnych, hiperaktywności, doświadczających trudności ze względu na diagnozę autyzmu lub zespołu Aspergera;
  • młodzieży doświadczającej trudności emocjonalnych, wykluczenia;
  • dzieciom i młodzieży w zakresie treningu umiejętności społecznych i radzenia sobie z emocjami;
  • dzieciom i rodzicom w sytuacji rozwodu.

Prowadzę psychoedukację dla młodzieży i rodziców.

Paulina Kamińska

Izabela Kopiec – Białas

Jestem psychologiem, ukończyłam czteroletnie szkolenie Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej CBT w Warszawie, stale dokształcam się biorąc udział w konferencjach, szkoleniach i wykładach. Posiadam doświadczenie i kwalifikacje do pracy z dziećmi z zespołem Aspergera i niepełnosprawnością w stopniu lekkim.

Od lat pracuję jako psycholog w szkole ponadpodstawowej wspierając młodzież w radzeniu sobie z problemami okresu dojrzewania: trudnościami w relacjach z rówieśnikami i rodzicami, zaburzeniami nastroju, depresją, zaburzeniami odżywiania, lękiem, atakami paniki. Pomagam rodzicom w diagnozie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

Pracuję również w przedszkolu udzielając wsparcia rodzicom i konsultując dzieci z problemami wieku rozwojowego takimi jak: trudności wychowawcze, problematyczne zachowania, nawykowe zaparcia, mutyzm wybiórczy.

Jestem psychologiem, ukończyłam czteroletnie szkolenie Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej CBT w Warszawie, stale dokształcam się biorąc udział w konferencjach, szkoleniach i wykładach. Posiadam doświadczenie i kwalifikacje do pracy z dziećmi z zespołem Aspergera i niepełnosprawnością w stopniu lekkim.

Zobacz więcej

Od lat pracuję jako psycholog w szkole ponadpodstawowej wspierając młodzież w radzeniu sobie z problemami okresu dojrzewania: trudnościami w relacjach z rówieśnikami i rodzicami, zaburzeniami nastroju, depresją, zaburzeniami odżywiania, lękiem, atakami paniki. Pomagam rodzicom w diagnozie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

Pracuję również w przedszkolu udzielając wsparcia rodzicom i konsultując dzieci z problemami wieku rozwojowego takimi jak: trudności wychowawcze, problematyczne zachowania, nawykowe zaparcia, mutyzm wybiórczy.

Izabela Kopiec - Białas

Jadwiga Rynkiewicz

Ukończyłam studia magisterskie z psychologii oraz studia podyplomowe z psychodietetyki na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Katowicach. Obecnie szkolę się w Katowickim Instytucie Psychoterapii na Akredytowanym Kursie Psychoterapii w podejściu integracyjnym systemowo-ericksonowskim, oraz na innych szkoleniach dotyczących pracy terapeutycznej z dziećmi, nastolatkami i osobami dorosłymi.

Doświadczenie zdobywałam m.in. w Samodzielnym Publicznym Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich, Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Katowicach, Oddziale Klinicznym Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego w Centrum Pediatrii w Sosnowcu oraz Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Pracuję z pacjentami mającymi trudność z radzeniem sobie w codziennym funkcjonowaniu z powodu zaburzeń lękowych, nadmiernego stresu, niewystarczającej kontroli jedzenia czy objawów chorobowych o podłożu somatycznym. W swojej pracy wykorzystuję metody terapii ericksonowskiej, TSR, elementy IFS i dialogu motywującego.

Jadwiga Rynkiewicz

Prof. dr hab. Marta Makara-Studzińska

Specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Marta Makara-Studzińska

dr Ewa Wojtyna

dr Ewa Wojtyna, prof. UŚ – lekarz psychiatra, psycholog, psychoterapeuta i superwizor terapii poznawczo-behawioralnej. Naukowo związana jest z instytutem Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Prowadzi badanie w obszarze psychoonkologii, psychodiabetologii, medycyny bólu i zachowań zdrowotnych. Interesuje się zależnościami psychosomatycznymi i somatopsychicznymi. W ramach praktyki klinicznej prowadzi terapię dla osób zgłaszających problemy natury psychicznej, ale także dla chorujących somatycznie, przede wszystkim na nowotwory i zespoły metaboliczne.

W wolnych chwilach uwielbia kontakt z naturą oraz podróże w najdalsze miejsca na Ziemi.

Ewa Wojtyna

Karolina Ratajczyk

Osoba, która podjęła się funkcji wspomagającej w zakresie rejestracji pacjentów Gabinetu Psychoterapii Harmonia. Jest odpowiedzialna za kontakty z pacjentami w zakresie informacji i rejestracji wizyt zarówno telefonicznie, mailowo jaki i przez stronę internetową. Chętnie odpowie na każde Państwa pytania i udzieli informacji o możliwościach i funkcjonowaniu Gabinetu w naszych dwóch lokalizacjach. Pozostaje do Państwa dyspozycji.

Prywatnie chętnie spędza czas na świeżym powietrzu, bo lubi spacery z rodziną i podróże te małe jak i te duże.

Karolina Ratajczyk