Gabinet Psychoterapii

Maria Stachoń – Wójcik

“To nie rzeczy same w sobie nas martwią, ale opinie, które o nich mamy”

(Epiktet)

dowiedz się więcej

Witam Cię na stronie internetowej Gabinetu Psychoterapii.

Jeśli doświadczasz jakiegoś rodzaju cierpienia czy dyskomfortu, chciałbyś coś zmienić w swoim życiu, poprawić relacje z innymi ludźmi, dowiedzieć się, dlaczego w taki a nie inny sposób interpretujesz rzeczywistość…

Jeśli zastanawiasz się co zrobić, by w pełni wykorzystać swój osobisty potencjał…

Jeśli borykasz się z trudnościami wychowawczymi, bądź niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka…

Zapraszam Cię do skorzystania z oferty Gabinetu Psychoterapii.

Wierzę, że mogę pomóc Ci przezwyciężyć Twoje trudności poprzez profesjonalną pomoc w postaci poradnictwa psychologicznego lub psychoterapii prowadzonej w nurcie poznawczo-behawioralnym uznanym za jeden z najbardziej skutecznych podejść psychoterapeutycznych. W zależności od natury zgłaszanego problemu oraz indywidualnych potrzeb i oczekiwań zaproponuję Ci odpowiednią formę pomocy.

Osobom, które się do mnie zgłoszą zapewniam całkowitą dyskrecję.

Celem mojej pracy psychoterapeutycznej jest osiągnięcie satysfakcjonującej Cię Zmiany!

O mnie

Jestem psychologiem. Ukończyłam magisterskie studia psychologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II z wynikiem bardzo dobrym na dwóch specjalizacjach: psychologia kliniczna dziecka i człowieka dorosłego oraz psychologia ekonomiczna. Umiejętności psychoterapeuty zdobyłam będąc słuchaczem czteroletniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej CBT w Warszawie rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej, którego jestem członkiem.

Podczas studiów brałam udział w programie wymiany studenckiej Sokrates Erasmus. Dzięki półrocznemu pobytowi w Niemczech na Uniwersytecie Bielefeld zdobyłam cenne doświadczenie zawodowe, które obecnie wykorzystuję w mojej pracy psychoterapeutycznej.

Posiadam także kwalifikacje pedagogiczne do prowadzenia warsztatów i szkoleń. W swojej pracy dbam o to, by nieustannie poszerzać i ubogacać swój warsztat uczestnicząc w licznych szkoleniach, konferencjach i wykładach.

Doświadczenie zawodowe

Swoją przygodę zawodową zaczęłam od pracy w miejskim przedszkolu integracyjnym. Przybliżyło mi ono wiedzę zdobytą na studiach, poszerzając ją jednocześnie o aspekt praktyczny.

Pracę z dziećmi kontynuowałam później w Ośrodku Kompleksowej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Ośrodkowego Układu Nerwowego, gdzie zajmowałam się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z problemami neuropsychologicznymi. To doświadczenie nauczyło mnie m.in. należytej uwagi i wyczucia w podejściu do osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Swoje umiejętności diagnostyczne i terapeutyczne wykorzystuję pracując w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a także w szkołach (podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej).

Doświadczenie pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej nauczyło mnie jak pomagać ludziom w kryzysie, po stracie osób bliskich, po nagłych wypadkach, borykającym się z różnymi formami przemocy bądź stosującym taką przemoc, uzależnionym. Praca tam pozwoliła mi także poznać specyfikę pomocy interdyscyplinarnej, obejmującą kontakt z ośrodkami pomocy społecznej, świetlicami socjoterapeutycznymi, szkołami, ośrodkami zdrowia i organami ścigania. Bazowanie na podejściu interdyscyplinarnym jest ważnym aspektem mojej aktualnej aktywności zawodowej.

Terapią człowieka dorosłego zajmuję się pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego.

Swój warsztat pracy ubogacam uczestnicząc w licznych szkoleniach, konferencjach wykładach i warsztatach.

Oferta

Psycholog on-line

Korzystając z możliwości jakie daje nam Internet, zapraszam do skorzystania z anonimowych porad psychologicznych drogą on-line. Ta forma pomocy skierowana jest do osób, które z różnych względów nie mają możliwości dotarcia do profesjonalnej pomocy psychologicznej, a które czują potrzebę skonsultowania się ze specjalistą.

Oferta pomocy on-line skierowana jest do:
 • osób, które chcą zachować anonimowość
 • osób, które z powodów lokomocyjnych mają utrudniony dostęp do specjalisty
 • do matek małych dzieci
 • osób niepełnosprawnych
 • osób z małych miejscowości
 • osób przebywających za granicą
Proponuję Państwu cztery rodzaje kontaktu internetowego, dzięki czemu każdy może wybrać najbardziej odpowiednią dla siebie formę:
 • Anonimowa pomoc psychologiczna - E-mail
 • Anonimowe rozmowy z psychologiem online - GG ,czat Skype
 • Anonimowa rozmowa z psychologiem przez Skype
 • Anonimowa pomoc psychologa - przez telefon

Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z usług psychologa online znajdują się TUTAJ. Terminy rozmów ustalane są indywidualnie, w zależności od potrzeb Klienta, stąd w razie jakichkolwiek pytań, jeszcze przed dokonaniem płatności proszę o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza na stronie.

Porada psychologiczna

To rozmowa z psychologiem, która pomaga poradzić sobie z konkretnymi problemami. Skierowana dla tych osób, które nie potrzebują psychoterapii, a zmagają się z:

 • dylematami dotyczącymi ważnych spraw życiowych tj.:
  • wybranie kierunku studiów
  • zmiana pracy
  • zmiana miejsca zamieszkania
  • podjęcie decyzji o zawarciu związku małżeńskiego
  • kryzys w małżeństwie
  • separacja, rozwód
  • narodziny dziecka
  • adopcja
  • podjęcie decyzji o drugim lub kolejnym dziecku
  • zerwaniem bądź zmianą trudnych relacji w rodzinie
  • decyzją o chęci wyjścia z uzależnienia
 • problemami wychowawczymi:
  • wagarowaniem dziecka
  • niechęcią do nauki
  • agresją i przemocą u dziecka
  • zachowaniami ryzykownymi
  • kontaktem dziecka z subkulturą młodzieżową lub sektą
  • brakiem współpracy dziecka z rodzicami
  • nagłą zmianą zachowania dziecka
  • nadużywaniem substancji psychoaktywnych
  • dozorem kuratorskim nad dzieckiem
  • kłopotami w pracy:
   • mobbing,
   • wypalenie zawodowe,
   • brak satysfakcji z pracy,
   • trudne relacje interpersonalne w miejscu pracy
  Psychoterapia

  Prowadzę psychoterapię w nurcie poznawczo-behawioralnym uznanym za jeden z najskuteczniejszych podejść terapeutycznych. Terapia poznawczo-behawioralna jest terapią krótkoterminową. Skoncentrowana jest na osiągnięciu wyznaczonego celu, przepracowaniu nieprzyjemnych myśli i przekonań odnoszących się do siebie, świata bądź innych ludzi. Uczy radzić sobie z niepożądanymi emocjami i rozwiązywać problemy. Pomaga także zrozumieć dlaczego w taki a nie inny sposób interpretujemy rzeczywistość, zachowania i intencje innych osób. Pozwala rozwinąć swój potencjał, by móc go w pełni wykorzystać.

  W przypadku rozpoczęcia psychoterapii na pierwszych sesjach wspólnie ustalane są zasady spotkań oraz ich cele – jest to proces zawierania kontraktu terapeutycznego.

  Sesje psychoterapii odbywają się zazwyczaj 1 lub 2 razy w tygodniu w zależności od indywidualnych potrzeb oraz wstępnej diagnozy. Cały proces psychoterapii objęty jest zasadą poufności.

  Psychoterapia dla dzieci i młodzieży
  Skierowana do dzieci i młodzieży borykających się z m.in.:
  • niską samooceną i wycofaniem,
  • obniżonym nastrojem,
  • lękami,
  • trudnościami szkolnymi,
  • trudnościami adaptacyjnymi,
  • nadpobudliwością psychoruchową (ADHD),
  • zachowaniami agresywnymi,
  • zaburzeniami snu.
  Psychoterapia dla dorosłych
  Skierowana do osób dorosłych. Obejmuje terapię:
  • nieadekwatnej reakcji na stres
  • wypalenia zawodowego
  • depresji
  • choroby afektywnej dwubiegunowej
  • fobii i lęku uogólnionego
  • napadów paniki
  • zespołu stresu pourazowego
  • zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (nerwica natręctw)
  • zaburzeń osobowości
  Interwencja kryzysowa

  To pomoc osobom dotkniętym kryzysem, nagłą sytuacja znacznie przewyższająca zdolności danej osoby do poradzenia sobie z nią: utratą osoby bliskiej, nagłą zmianą życiową (wypadek, niepełnosprawność, powódź, przejście na emeryturę, bezdomność, ciężka choroba), przemocą fizyczną, psychiczną, ekonomiczną, współuzależnieniem.

  Treningi relaksacyjne

  Prowadzone w formie grupowej lub indywidualnej. Bazujące m.in. na pracy z oddechem. Wykorzystujące najnowsze technologie komputerowe m.in. biofeedback pozwalające dopasować program relaksacyjny do indywidualnych potrzeb pacjenta, tak by w najskuteczniejszy sposób poradzić sobie ze stresem. Celem tych treningów jest stworzenie indywidualnego sposobu radzenia sobie z napięciami.

  Szkolenia i Warsztaty
  Przygotowywane dla osób prywatnych, firm i jednostek oświatowych. Obejmujące wcześniejszą analizę potrzeb klienta (w środowisku klienta) i dostosowanie treści do jego faktycznych potrzeb.
  Coaching

  Coaching rozumiany jako wsparcie psychologiczne, które pomaga wprowadzić zmiany w życiu, zwiększyć motywację, wskazywać nowe możliwości i rozwinąć wewnętrzny potencjał. Osoby zdobywają nowe umiejętności i zdolność radzenia sobie w trudnych sytuacjach w oparciu o własne doświadczenia i z poszanowaniem dotychczasowej wiedzy oraz systemu wartości.

  Cennik

  Porady gabinetowe:

  Informacje pod numerem tel. 607 291 504

  Porady on-line:
  • Czat przez Gadu-Gadu lub Skype – 75zł/60 minut
   Przejdź do płatności:
  • Rozmowa przez Skype – 90zł/60 minut
   Przejdź do płatności:
  • Rozmowa przez telefon – 90zł/60 minut
   Przejdź do płatności:
  • Trening relaksacyjny 30zł/spotkanie
   Przejdź do płatności:
  • Trening relaksacyjny 200zł/pakiet 8 spotkań
   Przejdź do płatności:

  Kontakt

  Maria Stachoń-Wójcik
  Tel: 607 291 504
  [email protected]

  Miejsca spotkań:
  Bieruń – Poradnia Zdrowia Psychicznego, ul. Chemików 37
  Katowice – ul. Bażantów 4

  Formularz kontaktowy: